Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned samt ha betalt kontingenten i 2022. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Saker som ønskes tatt opp må sendes inn senest 2. mars til leder@algard-fk.no