Vi har hatt flere kvalifiserte kandidater på søkerlisten, men etter noen intervjurunder så ble det klart at Asbjørn Jøntvedt var kandidaten klubben ville gå for. Asbjørn er en godt kjent person i ÅFK miljøet og vi er trygge på at dette er et riktig valg for klubben. Asbjørn jobber i dag som daglig leder i Fiskebekk Barnehage men tiltrer altså nå stillingen som daglig leder i ÅFK. Første offisielle dag for Asbjørn vil være 1.april.