Saksliste: Valg av ny styreleder

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha betalt kontingenten for 2021.