Laila Holden Amundsen har de to siste årene sittet i klubbens kontrollkomite og tar altså nå over som styreleder. Laila jobber til daglig på Sandnes Videregående skole. 

Turid Larsen Skjæveland har vært fungerende styreleder etter at Espen Ingebretsen trakk seg forrige måned.

Det vil bli kalt inn til ekstraordinært årmøte.