Til medlemmene i Ålgård Fotballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Ålgård Fotballklubb. Årsmøtet avholdes den 22.03.2018 kl. 18.00 i Jæderståvå. Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 08.03.2018 som er senest to uker før årsmøtet til daglig leder: leder@algard-fk.no Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen Styret -Ålgård Fotballklubb

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift