Referat fra møte med a-lag

På bakgrunn av den siste tids hendelse, ser vi i styret oss nødt til å komme med noen kommentarer, på hva som har blitt gjort etter pressemeldingen har blitt lagt ut.

Som oppfølging på beslutningen om trenerskiftet i Ålgård Fotball Klubb, så ble det mandag kveld avholdt et møte med en stort sett samlet spillertropp.

Representanter fra Styret (Frank Szanto, Kim Cassim og Arnt-Erik Rørnes) hadde et konstruktivt møte med en engasjert spillertropp, som naturligvis hadde synspunkter og spørsmål til klubbens offentliggjøring om trenerskiftet. 

Anført av sportslig leder Frank Szanto ble det gjort rede for saken. Bakgrunnen for ansettelsen av Bo Andersen ble forklart grundig med et nærmere innblikk i selve prosessen og vurderingene fra klubbens side. Det har hele tiden vært hovedfokuset til klubben og finne en bra løsning på det totale utviklingsarbeidet som må gjøres i klubben. Måla og ambisjonene til klubben forandrer seg ikke med denne ansettelsen, vi skal fortsatt bygge stein på stein og definitivt kjøre en lokal profil. Et samlet styre står bak beslutningen som skal komme hele klubben til gode og ikke minst det å ha fått på plass en hardt savnet trener/spillerutvikler som skal jobbe med utvikling nedover i barne- og ungdomsavdelingene er kjærkomment. Bo er velinformert om vår lokale oppbygging av klubben. Klubben erkjenner dog at kommunikasjonen med trenere og tropp kunne ha vært tydeligere i visse deler av prosessen hvor vi ser at vi har hatt to forskjellige oppfattelser av møtene, her skulle vi vært tydeligere. Vårs hensikt med møte var å høre om det i det hele tatt var ønskelig fra trenerne og forlenge 1-års kontrakten. Dette er bare å beklage. Vi ønsker selvsagt Andreas og Jonas med videre i klubben.

Dette ble også kommunisert ut til spillertroppen, da det naturligvis var et av flere spørsmål på kveldens møte. 

Noen spillere ga uttrykk for å være skeptiske til veien videre, som følge av prosessen og det at Andreas og Jonas ikke skal fortsette. Samtidig var det også en vis nysgjerrighet og interesse omkring hvordan Bo ønsker å gripe tingene an i den nye sesong. Det var derfor et sterkt ønske om å få Bo til å komme på møte med spillerne så fort som mulig for å berette om tanker og ideer for neste års sesong. Det ble understreket fra klubbens side at en håper at flest mulige spillere vil være med videre, slik at en kan fortsette reisen med et A-lag med en sterk lokal profil som Andreas og Jonas har startet på glimrende vis. 

Møtet ble gjennomført i en god tone, alle spørsmål ble besvart og de som hadde noe på hjertet fikk ytret seg.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift