Sportsplanen

Ålgård FK sin sportsplan

Ålgård FK sin sportsplan eies av trenere, spillere, ledere og andre ressursgrupper i klubben. I tillegg til interesserte som ønsker informasjon om hvordan klubben er bygget opp. Sportsplanen har som formål å legge til rette for utvikling av fotballspillere på alle nivå i klubben.
Les mer