Kvalitetsklubbkonseptet er et klubbutviklingsverktøy som inneholder krav rettet mot konkrete områder i klubben. Fotballkretsen skal sørge for at klubben får tydelig veiledning og trygge rammer i arbeidet frem mot å bli og forbli en Kvalitetsklubb.

Ålgård FK ble sertifisert som kvalitetsklubb i April 2017 og resertifisert i 2019. Klubben er i 2022 i ny resertifiseringsprossess.