Tittel Navn Telefon
Styrets leder Laila Holden Amundsen  
Nestleder Turid Larsen Skjæveland 93451987
Styremedlem Bjørn Sirevaag  
Styremedlem Ørjan Engstrøm 48997395
Styremedlem Line Oftedal Sviland 99284997
Styremedlem Odd Arne Tjåland  
Varamedlem Malli S Lima 92214659