ÅFK-loven

Umulig er et ord jeg aldri bruker
I ÅFK skal vi bygge broer og ikke murer
I ÅFK finner vi ikke lykken, vi skaper den
Godt gjort er mye bedre enn godt sagt
Vi snakker til, ikke om
ÅFK er oss, me er ÅFK

I ÅFK skal vi vise respekt. Det vil si:

Alle møter opp når de skal
Vi snakker til, ikke om
Det beste er godt nok
Umulig er et ord jeg ikke bruker
Alle er like verdifull
ÅFK er oss, me er ÅFK

Felleskap for alle
Oss og ikke de
Trening
Best mulig
Alvor når vi må
Latter når vi kan
Lengst mulig