Årsmelding.

Årsmeldingen blir klar i løpe av dagen i dag. For de som er interessert, kan den hentes på klubbhuset.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products