ÅFK administrasjon 2017

Kjære ÅFK’er, 

Styret og Administrasjonen har i samarbeid evaluert hvordan administrasjon tilrettelegger for fotballaktiviteten i ÅFK. 

I denne prosessen, som startet i høst, har vi innhentet råd fra hele organisasjonen. Dette materialet har styret bearbeidet. Videre har vi hatt dialog med de ansatte i administrasjonen for å optimalisere drift av anlegget, sponsorarbeid, administrasjon og støtte til trenere, ledere og spillere. 

Styret har konkludert med å fortsette med 2,5 stillinger. Disse er som tidligere fordelt på en full stilling som daglig leder med administrativt ansvar. En full stilling som driftsleder med ansvar for drift av anlegget, vasking og FFO. Sist men ikke minst en halv stilling som markedsansvarlig. 

I det videre arbeidet har det vært viktig for både administrasjonen og styret å finne rett arbeidsmåte for å optimalisere støtten til dere som driver med fotball. Det være seg trenere, ledere, spillerne og øvrige frivillige. 

Vi har gjennom ulike kanaler fått tilbakemelding om viktigheten av tilstedeværelse og tilgjengelighet både av styremedlemmer og administrasjonen. Vi har derfor fokusert spesielt på dette. For å kunne være mer tilgjengelig har vi besluttet å innføre uke og månedsplaner med fast tilstedeværelse på kveldstid en gang i uka for daglig leder og driftsleder i fotballsesongen (fra A-kampene starter på våren til disse avsluttes på høsten). Videre en høyere tilstedeværelse av styremedlemmer og administrasjonen på arrangement i regi av ÅFK. 

Vi har i denne prosessen utarbeidet stillingsbeskrivelser for daglig leder, driftsleder og markedsleder. Dette for at alle som er tilknyttet ÅFK skal få en oversikt over hvem gjør hva i administrasjonen. Disse stillingsbeskrivelsene som er vedlagt dette notatet vil bli lagt ut på ÅFK’s hjemmeside. 

Styre og administrasjonen håper disse tiltakene vil øke effektiviteten på vår støtte til dere som driver med fotball i klubben. 

Vi ønsker alle et godt fotballår! 

 

Styret og Administrasjonen 

 

Vedlegg 

Stillingsbeskrivelse Daglig Leder ÅFK 

Stillingsbeskrivelse Driftsleder ÅFK 

Stillingsbeskrivelse Markedssjef 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift