Ålgård FK

Trenerkurs 2017

Trenerkurs 2017

ÅFK har følgende krav til kompetansekrav til sine trenere:

Barnefotball (6-12 år)

- En trener pr. lag med minimum Barnefotballkvelden

- En trener pr. årskull med minst ett del-kurs fra NFF Grasrottreneren

Ungdomsfotball (13-19 år)

- En trener pr. lag med minimum Ungdomsfotballkvelden

- En trener pr. årskull med NFF Grasrottreneren

Administrasjonen har oversikt over ovennevnte kurs pr trener i klubben. Det er dog viktig at endringer i trenerteamene meldes til administrasjonen, slik at oversiktene kan holdes oppdatert. I tillegg er det også viktig at ervervet kurs meldes fra til administrasjonen.

 

Kurs i ÅFK 2017

Barnefotballkvelden    

Tirsdag 7.mars  kl. 18.00 – 21.00

Ungdomsfotballkvelden

Tirsdag 14.mars kl. 18.00 – 20.00 

Grasrottreneren delkurs 3 og 4

Tirsdag 21.mars                ca. 17.30 – 21.00,

Torsdag 23.mars              ca. 17.30 – 21.00,

Fredag 24.mars                ca. 17.00 – 20.45

Lørdag 25 mars                 ca. 09.00 – 16.00

 

Påmelding skjer til margun.cassim@algard-fk.no

Se mer konkret informasjon på nettsidene.

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products