Ålgård FK

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb

Siden februar 2016 har ÅFK vært i prosess for å bli sertifsert som NFF Kvalitetsklubb Nivå 1.

Arbeidet forventes ferdig våren 2017. Mer info vil komme etterhvert.

Materiale som produseres som følge av sertifiseringen vil fortløpende bli lagt ut på hjemmesiden.

Kvalitetsklubbansvarlig i ÅFK er Kim Cassim - mobil 466 13 719

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products